DRIKKEVANN TIL HYTTA

Har du gått med planer om å få innlagt vann til hytta, fritidsboligen eller din private eiendom?

Tekst: AKVACONSULT

Du har kanskje tenkt å gjøre det selv eller eventuelt søke profesjonell hjelp med å skaffe vann. Dersom du har søkt på internett eller eventuelt snakket med noen i din omgangskrets om hvordan skaffe vann til hytta, har du kanskje oppdaget at det faktisk er en prosess som er både tidkrevende, komplisert og ikke minst kostbar.

Markedsaktørene er mange og jobben er omfattende

Det er flere profesjonelle aktører som tilbyr tjenester og utstyr til å skaffe vann til hytta, men der stopper det opp. De fleste aktører utfører som oftest kun innenfor sitt fagområde, de dekker med andre ord ikke hele prosessen. På den måten blir du som kunde overlatt til deg selv etter at aktøren har utført sin tjeneste, mens vannprosjektet ditt fortsatt ikke er ferdig.

Grunnvann til drikkevann fra A til Å

Først må du velge en brønnborer som vil komme på befaring og ta en forundersøkelse før plassering og boring av brønnen. Når brønnen er ferdig boret må du sende inn råvannsprøve av brønnen til et akkreditert laboratorium. Laboratoriet utfører en vannprøve, prøven må tolkes og analyseres. Resultatet av vannanalysen er veiledende for utvelgelse av riktig renseanlegg. Rørlegger må kontaktes for installasjon av vannrenseanlegget. Enda en ny prøve må sendes inn til laboratorium etter at vannrenseanlegget er ferdig installert for å kontrollere at vannrenseanlegget fungerer som det skal. Etter dette stadiet kan du være trygg på at du har rent drikkevann til hytta.

Det er flere veier å velge til rent drikkevann. Du kan spare tid, penger og frustrasjon på å velge riktig løsning. Foto: Pexel

Pliktig registrering av vannforsyningssystem

Når du endelig har fått rent drikkevann i hytta, må du huske å registrere vannforsyningssystemet til Mattilsynet. Vannforsyningssystem med produksjonskapasitet mer enn 10 m3 per døgn drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er i tillegg plangodkjenningspliktige.

Vann inn, vann ut

Når du først har fått drikkevann inn i hytta, er det er i tillegg krav om avløpsrenseanlegg for avløpsvann, dette er enda en omfattende prosess som vi vil gå nærmere inn i senere artikkel.

Årlig vedlikehold er din sikkerhet til rent drikkevann

For din egen sikkerhet og helse bør du ta årlige kontroller av råvanns- og drikkevannskvaliteten. Vannrenseanlegg krever årlig service og utskifting av forbruksmateriell som f.eks. filtermasse, filterpatroner og salt. Dette vil sørge for at anlegget fungerer slik det skal og du får et trygt og godt drikkevann.

Med et enkelt klikk kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Foto: Privat

Hva kan AKVACONSULT hjelpe deg med?

Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger og produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for deg som kunde. Vårt mål er at du som kunde skal få en oversiktlig og forenklet prosess ved å forholde deg til en aktør.

 

AKVACONSULT vil hjelpe deg med grunnvann til hytta fra A til Å, uavhengig hvor langt du har kommet i prosessen. Vi vil være din private prosjektkoordinator, en sparringspartner som vil hjelpe deg med alle stegene i prosessen, selv etter at vannforsyningssystemet er ferdig installert.

KONTAKT OSS

Postadresse: Mustads vei 12, 0283 OSLO

Org. nr: NO 920 618 057

Tel: +47 99 22 74 33​

post@akvaconsult.no

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 AKVACONSULT AS Alle rettigheter reservert