OM AKVACONSULT

Tilgang til vann vil være en av de store utfordringene i det neste århundret. I følge FN vil vannforbruket øke i takt med befolkningsvekst, økonomisk vekst og nye forbruksmønstre. Samtidig har klimaendringene forsterket naturkrefter som tørke, flom og kraftige regnfall ført til at flere steder i verden vil ha utfordringer med tilgang til vann til sin befolkning, industri og jordbruk.

I vesten er det behov for oppgraderinger og vedlikehold av aldrende infrastruktur, samt forberedelser på klimaforandringer.

I fremvoksende økonomier er det store utfordringer å dekke behovet for vann til befolkning, industri og jordbruk.
Det må jobbes parallelt med holdninger, utvikling både tradisjonelle og utradisjonelle teknologier for å løse behovet for vann.

Visjon


AKVACONSULT skal bidra til å løse vann- og miljøutfordringer med bærekraftige og teknologiske løsninger.
Strategiske mål


AKVACONSULT er et rådgivende ingeniørselskap som tilbyr vann- og miljøteknologiske løsninger til private klienter, bedrifter, det offentlige og andre organisasjoner. Med utgangspunkt i selskapets visjon skal AKVACONSULT være en pådriver for bærekraft og teknologi. Vi er ikke bundet til bestemte løsninger og produkter, men prioriterer kvalitet og langsiktighet som på sikt vil være økonomisk og bærekraftig lønnsomt. Vårt mål er at kunden skal spare tid, penger og miljøet med våre løsninger.
Investor og Partner


AKVACONSULT arbeider med flere prosjekter både i Norge og i utlandet. Vi jobber spesielt mot FNs bærekraftsmål nummer 6. Er du en investor eller fremtidig partner som ønsker å være med på å gjøre verden til et litt bedre sted, vil vi gjerne komme i kontakt med deg.
Hvordan skal AKVACONSULT bidra til å gjøre verden litt bedre?


Globalt er det store utfordringer med forurensninger av våre felles hav, elver og innsjøer. Forurensningen kommer hovedsakelig fra menneskelige aktiviteter, som jordbruk, turisme og industri. Mange av disse forurensningene kommer tilbake oss mennesker og gir størst påvirkning på mennesker som har minst fra før. AKVACONSULT bekjemper utfordringene ved å implementere teknologiske vann- og miljøløsninger til private klienter, bedrifter og offentlige. Vi har åpen invitasjon til samarbeid og oppfordrer våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og investorer til innovasjon, forskning og utvikling for utfordringene vi står ovenfor.
Sosialt engasjement


AKVACONSULT skal benytte sine medarbeidere til prosjekter som gir et positiv bidrag innenfor vann og miljø. Spesifikt jobber vi med at mennesker uten tilgang til vann får tilgang til rent og trygt drikkevann. Vi har vedtektsfestet at vi vil benytte 10% av vårt overskudd og menneskelig kapital til å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted.

MØT TEAMET

PHONG AUGUST PHAM

CEO / PARTNER

+47 47 33 25 94 

KJETIL HERMANSEN

CTO / PARTNER
+47 99 22 74 33

 

DR. VITALIY YURCHENKO

BOARD MEMBER / ADVISOR 

DR. ADORJAN HOVARTH

SR. ADVISOR
 

KONTAKT OSS

Postadresse: Mustads vei 12, 0283 OSLO

Org. nr: NO 920 618 057

Tel: +47 99 22 74 33​

post@akvaconsult.no

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 AKVACONSULT AS Alle rettigheter reservert