OM AKVACONSULT

Tilgang til vann vil være en av de store utfordringene i det neste århundret. I følge FN vil vannforbruket øke i takt med befolkningsvekst, økonomisk vekst og nye forbruksmønstre. Samtidig har klimaendringene forsterket naturkrefter som tørke, flom og kraftige regnfall ført til at flere steder i verden vil ha utfordringer med tilgang til vann til sin befolkning, industri og jordbruk.

I vesten er det behov for oppgraderinger og vedlikehold av aldrende infrastruktur, samt forberedelser på klimaforandringer.

I fremvoksende økonomier er det store utfordringer å dekke behovet for vann til befolkning, industri og jordbruk.
Det må jobbes parallelt med holdninger, utvikling både tradisjonelle og utradisjonelle teknologier for å løse behovet for vann.

MØT TEAMET

PHONG AUGUST PHAM

CEO / PARTNER

+47 47 33 25 94 

KJETIL HERMANSEN

CTO / PARTNER
+47 99 22 74 33

 

DR. VITALIY YURCHENKO

BOARD MEMBER / ADVISOR 

DR. ADORJAN HOVARTH

SR. ADVISOR
 

KONTAKT OSS

Postadresse: Mustads vei 12, 0283 OSLO

Org. nr: NO 920 618 057

Tel: +47 99 22 74 33​

post@akvaconsult.no

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 AKVACONSULT AS Alle rettigheter reservert